Google+ Followers

Thursday, 12 April 2012

4 Idiots upcoming marathi movie cast and crew

4 Idiots bharat jadhav and sidddharth jadhav’s upcoming marathi movie
cast- Bharat Jadhav, Siddharth Jadhav, Swapnil Joshi, Guru Anand, Vaibhav Mangale, Aarti Solanki, Vishakha Subhedar, Ananda Karekar, Ganesh Mayekar, Ajay Jadhav, Sia Patil, Mrunalini jambhale, Sara Shravan, Anjali Ujavane
Producer: Guru Anand,
Writer-Director: Milind Arun Kavde,
Cameraman: Raja Phadtare,
Dialogues:Prakash Bhagwat,
Action:Anandraj,
Art Director:Dadu

"Ashi hi Fasawa fasavi" upcoming comedy movie

"Ashi hi Fasawa fasavi" upcoming comedy movie

“Ghulam Begum Badshaha-The Trio” marathi movie cast and crew with photos

“Ghulam Begum Badshaha-The Trio” marathi movie cast and crew with photos
Release Date – June 2012
Sta Cast – Bharat Jadhav, Sanjay Narvekar , Neha Pendse, Prashant Deshpande, Rafique Saiyad, Pratik Bhandari and Many More
Directed By - Raj Firke
Written By - Raj Firke
Screenplay By – Raj Firke
Produced By – Kiran Wagh, Yogesh Adhav, Geeta with Raj Firke

"Eka Lagnachi Dusri Gosht" tv serial on zee marathi photos

"Eka Lagnachi Dusri Gosht" tv serial on zee marathi photos